Parasha Reading Cycle

Parasha Reading Cycle

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים חגים Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar D’varim Holydays Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar D’varim Rosh HaShanah Noach Va’eira Tzav Naso Va’etchanan Lekh Lekha Bo Shemini...

read more
Shabbat Times

Shabbat Times

<script type="text/javascript"src="http://www.hebcal.com/shabbat/?geo=geoname&zip=&city=&geonameid=281184&city-typeahead=Jerusalem%2C+Israel&m=72;cfg=j;tgt=_top"> </script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder]...

read more